Teater Operasi Bersih

Teater Operasi Bersih

1. Menghalang bahan pencemar di luar daripada memasuki dewan bedah

2. Udara penulen yang mengalir ke dalam bilik operasi

3. Mengekalkan keadaan tekanan positif

4. Cepat dan berkesan meletihkan pencemaran betul-betul di dalam bilik

5. Mengawal bahan pencemar dan mengurangkan kemungkinan pencemaran

6. Mensteril dan membasmi kuman objek dan untuk pemasangan

7. Segera melupuskan objek tercemar.

Teater Operasi Am Bersih

Teater Bedah Am Bersih adalah untuk pembedahan am (tidak termasuk pembedahan Kelas A), pembedahan ginekologi,dsb.

Purata Kepekatan Bakteria Penempatan Maksimum: 75~150/ m³

Pembersihan udara: Kelas 10,000

Udara yang disucikan oleh penapis primer, sederhana dan HEPA dalam urutan mengalir melalui saluran keluar di siling ke dalam dewan bedah dan udara bersih yang telah disucikan menekan udara tercemar keluar dari saluran keluar, untuk memastikan teater kekal bersih.

Teater Operasi Aliran Laminar menggunakan teknologi penulenan udara untuk mengawal dan merawat pencemaran mikrobiologi secara pelbagai, bertujuan untuk memastikan kebersihan bilik sesuai untuk pelbagai operasi dan menyediakan keadaan operasi yang bersih dan selesa dengan suhu dan kelembapan yang sesuai

COT4 COT2 COT3

Teater Operasi Bersih